Lesreglement

LESREGLEMENT TENNISSCHOOL CAROLIEN

 

 • Om les te kunnen krijgen moet u lid zijn van de vereniging AYR, anders moet u baanhuur betalen.
 • Aanmelden voor de lessen d.m.v. het volledig invullen van het aanmeldingsformulier.
 • Men is verplicht het lesgeld te betalen als het aanmeldingsformulier is ingeleverd en men is geplaatst.
  Bij voortijdige beëindiging van de lessen kan in principe geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het lesgeld.
 • Inschrijvingen voor cursussen geven geen 100% garantie voor plaatsing. 
 • Betaling van de lesgelden geschiedt door middel van een factuur, deze wordt naar de lessers gemaild of verstuurd direct nadat de plaatsing bekend is.
 • De trainingsperiode loopt van begin april t/m eind september.
 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. Een half lesuur 25 minuten.
  U heeft wel 60 of 30 minuten beschikking over de baan.
 • Onze lessen worden gegeven tussen 11:00 uur en 22:00 uur.
 • Lessen op feestdagen: 2e Paasdag, Koninginnedag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag worden in het geheel ingehaald. 
 • De vakanties zijn in principe hetzelfde als die van het basisonderwijs, mits de planning van de trainer hierdoor niet in gevaar komt.
  Op een van de eerste lessen krijgt u een overzicht van 
  wanneer u wel/ geen les heeft.
 • De trainer kan de lessen niet door laten gaan i.v.m. slecht weer en/of slechte banen.
  Eenmaal 
  aangevangen lessen worden niet ingehaald. 
 • Verzuimde lessen worden in principe niet ingehaald. Bij tijdige afmelding kan ik proberen een invaller voor u te regelen en/of u in een andere groep de les te laten inhalen. Wanneer dit niet lukt, kunt u geen financiële vergoeding krijgen voor de gemiste lessen. 
 • De leerling kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij met toestemming van de trainer. 
 • De Tennisschool stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/ of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing, enz. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 • De plaatsing voor de lessen vindt plaats op volgorde van inschrijving.
 • Per cyclus van 18 weken worden maximaal 2 lessen (slecht weer /slechte banen) ingehaald, t.w. de eerste les niet, de tweede wel en de derde niet, de vierde wel. Per cyclus van 10 weken worden maximaal 2 lessen ingehaald, t.w. de eerste les wel, de tweede niet, de derde wel.
 • Lessen die door afwezigheid van de trainer vervallen worden uitgesteld of opgevangen door een collega. 
 • Als u een keer verhinderd bent verzoek ik u om dit te melden via de mail of per sms. 
 • Waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennisschool Carolien.


De lesindeling wordt per mail verzonden.